Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2022.12.20

Han slutade väva när jag blev till

Eva Asp, Konsten.net

”Han slutade väva när jag blev till” är en rik och berörande utställning av Joakim Forsgren, som gör ett kort nedslag i Extension Art Space. Där visas en rumslig installation med vävar av Urban Forsgren från 70-talet, tillsammans med en nedmonterad vävstol ackompanjerad av sådana ljud som kan uppstå vid vävning. Utställningens bärande idémässiga struktur är en text av Joakim Forsgren som står i stark dialog med de fysiska verken.

Urban Forsgren, som är far till Joakim Forsgren, ägnade sig åt vävning under ett antal år, men ger upp konstnärskapet för familjen och blir i stället motor för kulturhändelser på sin ort, och startar bland annat Stig Dagerman-sällskapet. De vävar som valts ut är rustikt utförda, oftast i tuskaft med grova inslag av textil och garn, lika välgjort arbetade på fram- och baksidorna. Motiven är nära, ömsinta skildringar, av landskap, av bortvända figurer i ett landskap, av någon som sträcker sig upp mot en himmel som en åtbörd av frihet. En man i hemmiljö, med ett lampsken och en öppen dörr har några mer noggrant återgivna detaljer, som dörrens låsbleck.

Utställningen föder en mängd tankar. Om det textila mediet, som verkar kunna ändra status i takt med samhällets förändringar. Om vart vårt skapande, som kanske bara stundtals tar sig fysisk form, tar vägen. Om konstens uppgift – som skulle kunna vara att sammanfatta sitt liv. På det sättet blir utställningen en hyllning och en kärleksgärning. Att ge tillbaka litet av det som förlorats. En konkret motståndshandling mot tidens och glömskans förödelser.

Joakim Forsgren har i sitt konsekventa konstnärskap utforskat korrespondenter mellan konst, liv och verklighet. Han har här lyckats med sitt uppsåt, att magiskt sammanfoga materialitet och idé.

Eva Asp

Extension Art Space, Älvkarleövägen 6. Pågår 28-29 december 2022 och 6-8 januari 2023, samt enl ök.