Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2018.05.4

I Ljusdal får du möta dina rädslor

Christina Busck, Ljusnan

Följ med konstnären Joakim Forsgren ner i underjorden

Vi kliver ner för den branta trappan till källaren. Här, i ett gammalt skyddsrum i centrala Ljusdal, har konsten tagit plats bland rör och ventiler.

"Underjordiska förbindelser" heter utställningen av konstnären Joakim Forsgren från Skutskär. Den är först ut i en serie av utställningar på temat "Orosmoln av obeskrivlig kraft", där konsten får utrymme på ovanliga ställen – förutom i skyddsrummet i Ljusdal även bland annat i en tempelliknande arkivbyggnad på Wij trädgårdar i Ockelbo och som ett torn i ett militärt område vid Mostigshällarna utanför Söderhamn.

Det är onekligen med en lätt oro i magen jag går ner i den trånga källarkorridoren som leder fram till ståldörren med bastant låsanordning. Ljud hörs från ett intilliggande rum, från en sovjetisk transistorradio. Det knastrar och när som helst kan vi få höra morsesignaler knattras fram.

Jag tänker på samhällsinformationssidorna som alltid fanns längst bak (eller fram?) i telefonkatalogen: Om kriget kommer. Under kalla krigets dagar i mitten av 1900-talet var hoten om ett ryskt angrepp mycket närvarande. Det byggdes skyddsrum i villagarage och källarlokaler och var och en visste att man skulle sätta på radion för vidare instruktioner om larmet "Hesa Fredrik" ljöd.

Runt om i Sverige finns i dag omkring 65000 skyddsrum och sju miljoner skyddsplatser enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I dag lever vi fortfarande med olika hotbilder, men de ser något annorlunda ut. Vi lider av ångest över klimatförändringar, oro över vad ett elavbrott ska åstadkomma, slocknade mobiltelefoner eller osynlig strålning från kärnkraftverk. Det digitaliserade samhället har blivit mer sårbart, och preppers laddar skafferiet fullt med vattendunkar, batterier och konserver.

Även andra hotbilder finns, av främmande folk som ska välla över den svenska gränsen, eller duvor, eller orättvis maktutövning – vi har mycket att oroa oss över.

Det har konstnären tagit fasta på här, med bilder på elskåp omgestaltade med eltejp till kärnkraftverk, en rad fastklämda käkar med tänder, en jordglob som visar gamla territoriella gränser, en bild av en svensk flagga som fått färgerna inverterade, en ljusdetektorstyrd strålkastare och en mängd andra föremål som väcker olika typer av känslor och associationer.

Även föremål som finns sedan gammalt i skyddsrummet bidrar till den apokalyptiska stämningen, som de staplade kartongerna med filter från fläktfabriken och den kvarglömda julbelysningen.

Joakim Forsgren kommer från Skutskär men bor numera i Stockholm. Han är utbildad på Gävle konstskola och på Konstfack i Stockholm. Han har gjort flera uppmärksammade utställningar utanför de traditionella gallerierna i och utanför Sverige. Bland annat i en panncentral i Vårberg i Stockholm förra sommaren och i Ryssland.

Även i Hälsingland känner han sig hemma, familjen har sommarstuga på Stormnäsudden i Delsbo och släktingar bor i Hudiksvall.

Här i Ljusdal har han både skapat nya verk och återanvänt äldre verk som i källarmiljön väcker nya tankar och känslor.

Den som tänker på konst som målade tavlor eller föremål med estetiska kvaliteter, har inte så mycket att hämta här. Konceptkonsten bygger på idéer som genom sina verk ska berätta en historia, väcka tankar och skapa diskussioner. Joakim Forsgren har plockat ihop kända objekt, gjort en del förändringar och låter sedan publiken sköta om själva tolkningen.

Och nog finns det en hel del att reflektera över i skyddsrummet på Södra Järnvägsgatan 42 i Ljusdal.

Efter en tid i källarmörkret är det ändå skönt att komma ut i vårsolen igen.