Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

Secondhand Daylight

Kosmisk Kastrering 666, Kummelholmen, Vårberg 2017

Kosmisk Kastrering 999, Skjul Fyra Sex, Göteborg 2017

666kkk.wordpress.com

Serious Collision Investigation Unit Coalition

IX Shiryaevo Biennale of Contemporary Art 2016

seriouscollision.wordpress.com

Restaurering av inre rum (Restoration of Inner Room)

Charlottenburgs gård, Solna 2014

restaureringavinrerum.wordpress.com

Kosmisk kastrering (Cosmic Castration)

Millenieparken, Sundbyberg 2013

kosmiskkastrering.blogspot.com

Det främmande fäderneslandet (The Foreign Fatherland)

Borlänge 2010 & 2011

detframmandefaderneslandet.wordpress.com