Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2010

Tillgänglighetsåret / The year of accesibility

Toalettklotter tolkat till punktskrift / Toilet graffiti transcribed to braille

2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad, lovar ett beslut i kommunfullmäktige från 1999. Joakim Forsgren bidrar genom att tolka lilla barens toalettklotter till punktskrift. Även synskadade har rätt till Restaurang Riches toalettsnusk.
– – – –
Stockholm will be the most accessible capitol of the world 2010, according to a decision by the city council in 1999. Joakim Forsgren contributes by transcribing the toilet graffiti of Lilla baren to braille. The visually impaired has also the right to the toilet filth of Restaurant Riche.

Unga synskadades Optimal nr 2 2010

På Tal om Stockholm, 4 maj 2010

Från P4 Stockholm, 4 maj 2010