Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2008

Integrationsfrämjande design / Integration-friendly design

Hypotetisk produkt som skulle kunna existera / Hypothetical product that might already exist