Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2008

Förslag till förändring av bostadsområdet Hårsta / Proposal for transformation of residential area Hårsta

Bostadsområdet Hårsta representerar det tidiga 70-talets arkitektur. Sedan en tid tillbaka, genom den nya pendeltågsstationen, är Hårsta också Skutskärs ansikte utåt.

Området ska byggas om, i liggande förslag kläs fasaderna in och lutande tak adderas. Men är ombyggnation den bästa vägen – finns det inget ärligare sätt att höja en byggnad?

En enkel vattenspegel förändrar upplevelsen av bostadsområdet. Speglingen kamouflerar den otidsenliga arkitekturen i samma stund den görs synlig.