Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2019.09.25

Om neutralitetspolitik och nazism i konsten

Joakim Forsgren i Paletten #317

Läs essän Om neutralitetspolitik och nazism i konsten i Paletten #317

Ur redaktionens förord:

Har detta intresse för konstens och estetikens diskriminerande funktioner skapat en förväntan på dagens konst att vara moraliskt vattentät? Det menar konstnären Joakim Forsgren, som ser denna utveckling som fördummande och begränsande för bildkonsten, och undrar varför konflikträdslan har blivit den svenska konstens nya stjärna. Han menar att konflikträdslan bidrar till institutionernas oförmåga att ta itu med de reella problemen med bristande representation, diskriminering och misstänkliggörande av personer utanför normen, och istället skapar en missriktad symbolpolitik, exemplifierat med Moderna museets försök handplocka en publik till Arthur Jafas vernissage med samma hudfärg som konstnären. Forsgren själv går en helt annan väg för att undersöka konstens relation till rasismen, inspirerad av inget mindre än Gitta Serenys djupintervjuer med Hitlers arkitekt och rustningsminister Albert Speer.

Sinziana Ravini & Fredrik Svensk