2xGÖTEBORG


GIBCA - Göteborg International Biennial for Contemporary Art
Sep 9 - Nov 19 2017

Secondhand Daylight GBG
999 - Sep 22 2017

DN om GIBCA

Dan Jönsson, Dagens Nyheter 14 sep: "På Göteborgs konsthall spinner Joakim Forsgren en egensinnig, visuell essä av skulpturer och gobelänger kring krigarkungen Karl XII."

Sinziana Ravini, Kunstkritikk 18 sep: "Joakim Forsgrens installation The Ressurection of Carolus Rex på Göteborgs Konsthall, som får Karl XII att framstå som en kastrerad naturmystiker, är välgjord och mångbottnad i sin lek med punkig arte povera och hemlig sektestetik."

Magnus Bons, Konsten.net 19 sep: "Och så stannar Joakim Forsgrens brummande bordsskiva i metall kvar, där ett antal granplantor sätts i rörelse av ljudvågor. Här finns en absurd lågmäld komik som fortplantar sig ända till Göteborgs hamnområde där Forsgren, tillsammans med vapendragarna Mikael Goralski och Christer Chytraéus visar en version av deras vandringsutställning Secondhand Daylight, som i våras kunde ses på Kummelholmen i stockholmsorten Vårberg. En maxad totalinstallation där verken glider in i och ut ur varandra till pumpande ljus och ljud. Det är både oroande och roligt, hejdlöst och hjärtligt. Och något helt annat än GIBCAs ganska blodfattiga biennalkonst."

Sara Arvidsson, Göteborgsposten 14 sep: "Grupputställningen Secondhand Daylight är inte konventionell. Det är ett allkonstverk, draget till sin yttersta spets. Verkslista, informationsskyltar och utställningstext saknas och man lämnas således helt ensam med sina egna funderingar och farhågor.

Ett femtiotal konstnärer, inklusive utställningens curatorer Joakim Forsgren, Christer Cythraéus och Mikael Goralski, har slutit upp bakom namnet Kosmisk kastrering. Utställningen som nu visas i Skjul fyra sex - i närheten av Chapmans torg - är en variant av en utställning som kunde ses tidigare i år på Kummelholmen i Stockholm.

Lokalen är till största delen nedsläckt. I centrum roterar en discokula som släpper ifrån sig lite ljus. Runtomkring trängs objekt i ett ordnat kaos. Gamla möbler, som redan fanns på plats, har fått stå kvar. Knaster från ljudverk lägger sig som ett filter över den bildbaserade konsten; det känns snarare som jag befinner mig i en skum svartklubb än på en utställningsplats.

Den mörka ådran gör sig påmind redan från början: jag välkomnas av en installation innehållande en sliten soffa över vilken ett fotografi av Christer Pettersson har hängts. På bordet ligger en pärlplatta föreställande den en gång så flitigt reproducerade fantombilden av den misstänkte Palmemördaren.

Det finns emellertid ett specifikt verk som den övriga konsten tvingas att förhålla sig till: en gammal textil som pryds av ett kors. Det är signerat Louise Adelborg, mest känd för sin formgivning för Rörstrand. De nationalistiska vindarna som blåste i början av förra seklet - som Adelborg i detta fall får exemplifiera - står i skarp kontrast till den anarkistiska och antihierarkiska hållningen i Secondhand Daylight.

Men i utställningen synliggörs även samhällets behov av att skuldbelägga vissa individer, något som Christer Pettersson fick erfara. Misstänksamheten var kärnan i nazismen och är det även nu, i många högerextrema kretsar. Den närs av rykten och lögner.

När jag har lämnat utställningen, saknar jag den. Den är modig, oroande och mer tankeväckande än många andra utställningar med mer uttalade politiska agendor."


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SECONDHAND DAYLIGHT


Kummelholmen 6.6.6
- 9 jul 2017666kkk.wordpress.com


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ANDRA SVEPNINGEN / SECOND SHROUD


Växjö konsthall 26.10 - 27.11 2016Vernissage: Onsdagen 26 oktober klockan 17-19

De senaste tio åren har Joakim Forsgren ägnat några stunder här och där åt att dokumentera vardagens metafysiska störningar. Arbetet har skett med en Hasselbladskamera i mellanformat. Negativen har ett kvadratiskt format, likt det som först Polaroid och sedan Instagram har gjort till synonymt med det ögonblickliga. I Forsgrens metod får ögonblicken en mer utsträckt tidsrymd. Motiven dyker upp vid promenader i stadsmiljöer och på begravningsplatser, stativ används alltid, bildkompositionen, skärpan och exponeringen måste stämma direkt. En bild per motiv förbrukas av de tolv som ryms per rulle.

I utställningen på Växjö konsthall visas för första gången ett urval av dessa fotografier. Konstnären återskapar också några händelser av mer rumslig natur. Händelser från samma miljöer som i fotografierna, där det bekanta genom enkla förskjutningar framstår som främmande. Genom ett antal mindre ingrepp luckras också gränsen upp mellan konsthall och verklighet.

Vid mörkrets inbrott aktiveras ett roterande varningsljus som slår sitt brandgula sken över det Norra utställningsrummet och det intilliggande torget. En kanalfläkt skickar luft genom ett rör och genererar en ton som är lika mycket bronsålderslur, bombplan och kylskåp. Reflexförsedda vägmarkeringsstavar i planteringskrukor står uppställda på golvet. Och duvskyddens taggar räddar oss från ett oklart hot.

Visst är det förmätet att använda sublimitet vid beskrivandet av något som har uppstått som ett resultat av infrastrukturens nycker eller vägarbetarens händer. Men ibland gör sig evigheten påmind där man minst av allt letar.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Attempt No. 5 and 6


Werkleitz Festival, Halle, Germany.
October 2016.

Attempt no 5

The Swedish artists Hampus Lindwall, Joakim Forsgren and Leif Elggren have been invited by curator Martin Hartung to create an audio-visual performance for the Werkleitz Festival that explores the Electronic Voice Phenomenon (EVP), which relates to the recording of voices from the beyond. The artists will attempt to draw Johann Sebastian Bach (1685-1750) and Georg Friedrich Händel (1685-1759) into a dialogue in the Moritzkirche in Halle. Though for a time the two composers worked not far from one another in the cities of Halle (Saale) and Leipzig, no personal encounter was ever documented.

The artistic collaboration is inspired by continuing research on the immaterial inheritance of frequency ranges. Elggren plans to utilize a method developed by the Latvian audio tape researcher and parapsychologist Konstantin Raudive (1909-1974), who for a time worked together with the discoverer of EVP, Friedrich Jürgenson (1903-1987). By means of germanium diodes the artists hope to establish contact with the otherworld. Lindwall will then integrate this contact into his organ performance, which will feature works by Bach and Händel and improvisational interludes.

Attempt No. 5 was conducted in the Moritzkirche in Halle, June 2016 and resulted in a 7 minute video. Attempt No. 6 will be made in the same venue October 8, 9-10pm CET.

Full E-Flux Announcement >>

trans-positionen.werkleitz.de


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

SERIOUS COLLISION INVESTIGATION UNIT COALITION


9th Shiryaevo Biennale, Russia.

Shiryaevo House

In commemoration of the four month anniversary of the event when the beech marten, a member of the weasel family, chewed through wiring connected to a 66,000-volt transformer causing the world's largest and most powerful particle accelerator to shut down, the Serious Collision Investigation Unit, a group of seven artists move in to a house in Shiryaevo, investigating among other topics, the garden as a metaphor for insanity, a borrowed home as a metaphor for life, psychiatric diagnoses as a working method, gifting kisses to monuments, art beyond the autism spectra, financial closed circuits and the conserving effect of alcohol. 7 weasels as 7 dwarfs undermining a house that will eventually be swept away by the wind.

Serious Collision Investigation Unit is an artist coalition working on location and producing works collectively and on demand of other artists. In all these 7 artists present the works of 27 artists in order to grasp all the dimensions of the included topics.

Serious Collision Investigation Unit Coalition

Stockholm / Oslo, 01 Aug 2016

https://seriouscollision.wordpress.com/


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Danielsson och Carlson podcast


20 maj 2016

Med bland andra Joakim Forsgren och Mikael Goralski

Intervjun med oss börjar vid 25:00. Även intervjun med Tris Vonna-Michell från 15:00 kan rekommenderas.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Konstens frågeformulär #7: Joakim Forsgren


19 maj 2016

Beskriv din konst med tre ord: Idéstyrd. Onödig. Nödvändig.

Hur ser din arbetsprocess ut? Jag får ett infall som jag inte riktigt kan slå ifrån mig. Sedan gör jag vad som behövs för att det ska realiseras eller materialiseras. Tillvaratagande av slumpen har varit ett viktigt grepp i de utställningar jag gjort tillsammans med Mikael Goralski, som "Restaurering av inre rum".

Vad inspireras du av? Sådant som visar att verkligheten inte är det den tycks vara. Eller tvärtom: det som bekräftar idiotin.

Vilka bilder har du omkring dig där du jobbar? Inga egentligen. Det räcker med den flod av bilder som flimrar förbi ändå.

Vilken annan konstnär har varit viktig för dig? Dorinel Marc och Leif Elggren var nog de som jag kände störst samhörighet med när jag nyss hade flyttat till Stockholm. Jag har också samarbetat mycket med Mikael Goralski, Henrik Ekesiöö, Marja-leena Sillanpää, Jan Håfström, Merzedes Sturm-Lie, Viktor Rosdahl, Sandra Isacsson och Christer Chytraéus.

Vilket konstverk önskar du att du gjort själv? Kjartan Slettermarks "Nixonpass", hur han genom det tar makten över sitt eget liv och samtidigt visar på alltings fåfänglighet. Fast jag är på sätt och vis glad att jag slapp göra verket. Dock fick jag äran att ha honom (i Marilyn Monroe-mundering) som sällskapsdam på vernissagen för 68/08 på Färgfabriken.

Vad är konst till för? Att formulera det som inte låter sig formuleras.

Vad är konst inte till för? Att bekräfta det som alla redan vet.

Vilken åtgärd skulle främja konsten? Att avsätta alla institutionschefer vars primära intressen är att imponera på kollegor och att undvika att folk "blir arga", snarare än att göra intressanta och bra utställningar.

Att låta Johanna Molvin på Solna Stad lära alla konstbyråkrater hur man kan vända en struktur till en tillgång istället för än begränsning.

Att lägga ned Kulturbryggans vansinniga ansökningsprocedur "Argumentera för på vilka sätt [projektet] har möjlighet att bli ett projekt med hög kvalitet sett till innehållet", och flytta över pengarna till arbetsstipendier. Korta också handläggningstiderna för alla typer av projektbidrag rejält.

Bästa sättet att göra något bra och intressant är att göra det utan att söka stöd. Men ekonomiskt är det ju knepigt.

http://konsten.net/konstens-frageformular-7-joakim-forsgren/
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

UPSTAIRS BASMENT BXL/STHLM


MOSS x 2 MAY 2016.

Upstair Basement II Poster

UPSTAIRS BASEMENT is a two-part exhibition happening simultaneously in Brussels and Stockholm. It has been created at the initiative of artists Merzedes Sturm-Lie, Mikael Goralski, Maarten Raskin and Joakim Forsgren.

Online catalogue>>

Upstairs Basement I
EspaceMOSS, Bryssel
May 6 - June 6
www.espacemoss.com

Upstairs Basement II
MOSSutställningar, Stockholm
May 20-22
Entrance from Hamburgsvägen 9.
www.mossutstallningar.com

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

GRAVÖPPNING


Leif Elggren Joakim Forsgren Jan Håfström
Zimm Hall 14 - 31 maj 2015.

Gravöppning

Peter Cornell recenserar utställningen i Expressen, 20 maj 2015 >>


www.zimmhall.com >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

När drömmar blir verklighet


Essä för Hjärnstorm #122 som handlar om hur Förslag till förändring av bostadsområdet Hårsta blev förverkligat, med naturens bistånd.

Hårsta, del 1

www.hjarnstorm.com >>

Hårsta, del 2


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Recension av Den naturliga ordningen


Haninge konsthall 7 mars - 26 april. Utställningen är ett samarbete mellan konsthallen och Joakim Forsgren.

Haninge konsthall

Ur recensionen:

"Kanske är Joakim Forsgrens konstverk det som bättre förmedlar individens sårbarhet och utsatthet i ett sammanhang av anpassning och motstånd. Balladen till Sverige är en autentisk skolvideodokumentation av en grupp högstadieelever som under tidigt 90-tal framför Ultima Thules nationalistiska 'Balladen till Sverige'. Framträdandet ingick i en musiklektion och låten hade framröstats av gruppen. Konstnären själv, en av tonåringarna i videon, tog upp problematiken med musikläraren men fick infinna sig och sjunga: valet hade trots allt varit resultatet av ett demokratiskt beslut.

Den naturliga ordningen är en utställning som griper och engagerar. Konstverkens kärnfulla innebörd och möjliga tolkningar spränger gränserna för den knappt 70 kvadratmeter stora utställningshallen. Det är också imponerande att se hur man har löst det gestaltningsmässigt för att få in så olika konstnärliga uttryck och medium, även om rummets fysiska begränsningar stundtals gör sig påminda. Det är mindre än en halvtimmes resa från T-Centralen med pendeltåg. Än har du tid att se utställningen."

Gabriela López

Läs hela texten på konsten.net >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Den naturliga ordningen


Joakim Forsgren, Ingela Ihrman, Sandra Isacsson, Franco Leidi, EvaMarie Lindahl, Santiago Mostyn.
Haninge konsthall, Poseidons torg 8, nära Handens pendeltågsstation
7 mars - 26 april 2015
Öppettider: Må-to 9-19, Fr 9-18, Lö 11-16, Sö 12-16

Videostill - Balladen till Sverige

Carl von Linné använde begreppet "den naturliga ordningen" för att beskriva en tänkt universell ordning som baserades på yttre likheter snarare än funktion. Att kategorisera och dela in naturen, människor och skeenden är ett sätt att förstå världen och skapa tillhörighet och mening. Men att naturen tyglas och omvärlden struktureras får också konsekvenser för de som faller utanför. I en samtid som alltmer fokuserar på motsättningar mellan människor med olika bakgrunder är utställningen ett försök att uppmärksamma den rådande ordningen och hur människan söker sig till och bort från den.

I Joakim Forsgrens och Ingela Ihrmans verk är skolmiljön och de situationer som kan uppstå under skoltiden i fokus. Forsgrens video är autentisk dokumentation av en grupp unga män som på en lektion under tidigt 90-tal framför Ultima Thules "Balladen till Sverige", vissa av fri vilja och andra av tvång. Ihrmans verk skildrar en padda i mänsklig storlek som försöker ta sig fram genom en hinderbana i en gymnastiksal.

I EvaMarie Lindahls teckningar av tidningsurklipp lyfter hon fram olika exempel på hur människor har visats på zoo, både historiskt och i vår samtid. Franco Leidis kopparstick utspelar sig i ett slags inre rum, som är spelplats för olika typer av makt- och relationsspel. Bildvärlden präglas av uppväxten i det fascistiska Italien, det egna jagets mörka vrår och det kollektiva undermedvetna.

Santiago Mostyns video och Sandra Isacssons fotografier berör båda vad det innebär att vara främling på en främmande plats. I Isacssons verk skildras män på den svenska arméns bas i Afghanistan. De relationer som uppstår dem emellan är i fokus. I Mostyns verk ser vi konstnären själv röra sig runt i Stockholms nattliv där han söker kontakt genom en handling som uppfattas som både vänlig och aggressiv.

Verken i utställningen har gemensamt att de på olika sätt handlar om individers anpassning eller reaktion till sin omgivning och miljö. Men det är inte en utställning som driver en specifik tes, istället ges möjlighet att söka nya associationer och finna sin egen väg att utmana den naturliga ordningen.

Utställningen är ett samarbete mellan konsthallen och Joakim Forsgren.

Haninge kulturhus hemsida >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Restaurering av inre rum


Tio dagar av tidlöshet. 29 aug - 7 sep 2014

Charlottenburgs gård

EN UTSTÄLLNING MED NÅGRA AV SVERIGES INTRESSANTASTE KONSTNÄRER
- BÅDE LEVANDE OCH DÖDA!

HITTA HIT
Charlottenburgs gård/Solna hembygdsförening
Bollgatan 12, Solna

ÖPPETTIDER (under utställningsperioden 29 aug - 7 sep 2014)
Onsdag-fredag 15-19
Lördag-söndag 13-17

Restaurering av inre rum är en utställning på och utanför Charlottenburgs gård i centrala Solna. Här möter samtida konstnärer som Jan Håfström, Karin Mamma Andersson, Åsa M Waldau, Carinne Löfgren-Williams och Lasse Åberg befintliga verk och miljöer. Deltar gör också Anne Franks reinkarnation, Solnas Leonardo Da Vinci, Christine Ödlund, Felix Gmelin och Restaurang Nirvanas ägare Shibendra Dev. Dessutom visas inlånade artefakter som Christer Petterssons boots och konst från det mytomspunna Edelweissförbundets lokaler. Det senare ingår som en del av en omfattande installation av Monica von Rosen.

Charlottenburgs gård är en sengustaviansk herrgård med tillhörande engelsk trädgård, pumphus, smedja och jordkällare. På ena sidan vetter gården mot en förkristen gravlund, på andra sidan mot tomrummet efter Råsundastadion.

Området är under stark omdaning. I projektet utforskas platsens minne och mentala rum. Hur är det ställt med vår hågkomst och vad väljer vi att komma ihåg? Den omedelbara närmiljön utgör ofta en blind fläck och är mer en plats för passage än en plats för reflektion. Konst och kulturmiljöer är en del av hur vi uppfattar våra offentliga rum. Gemensamt har de även att kunna förmedla ett slags inre rum, en mötesplats för andra tidsepoker och olika personers referensramar.

Utställningen har tillkommit på initiativ av konstnärerna Joakim Forsgren och Mikael Goralski. Det centrala i arbetet har varit att tillvarata sådant som har uppstått längs resans väg. Den lyckliga slumpen eller ödets nyck har arbetat på högvarv. Tematiken har uppstått i ett associativt flöde mellan inbjudna verk och i mötet mellan konstnärer ur spridda generationer. Tillsammans med Solna Hembygdsförening bjuder de in allmänhet och dryga sjuttiotalet utställare till en överdådig tillställning som pågår över tio dagar. Det är en utställning som vill lite för mycket och går iland med det.

I programmet ingår bl.a. en stadsvandring med Gert Fylking i Christer Petterssons fotspår, program för dementa och en familjevisning med arbetstiteln Vi ska alla dö.

Redan den 22 augusti tjuvstartar utställningen i skyltfönstret till Svarta Kattens Handelshus tvärsöver gravlunden från Charlottenburgs gård på Östervägen 18. I samma hus där Christer Petterssons förlossning ägde rum.

Utställningen sker i samarbete med Solna hembygdsförening, Solna stad och Konstfrämjandet.Hälften av deltagarna i Restaurering av inre rum från en träff på Charlottenburgs gård den 9 juni 2014. Foto: Ari Luostarinen.

Från vänster till höger: Ari Luostarinen, Christine Ödlund, Åsa M Waldau, Jan Håfström, Malin Zimm, Leif Elggren, Carinne Löfgren-Williams, Arijana Kajfes, Palle Torsson, Monica von Rosen, Douglas Feuk, Mattias Bäcklin, Merzedes Sturm-Lie, Christer Chytraéus, Marja-leena Sillanpää, Carl Abrahamsson, Per-Arne Sträng (Kanslibyrån), Lotta Melin, Christoffer Paues, Nadine Byrne, Joakim Forsgren, John Huntington (Kanslibyrån), Mikael Goralski, Maria Boij, Karin Mamma Andersson, Maria Luostarinen, Åsa Ersmark, Helena Mutanen.

http://restaureringavinrerum.wordpress.com
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Resurrection of Carolus Rex


Trailer (2013)
Online premiere 2014-06-06

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Löpsedel 21 december 2013KONSTNÄR VILL SKICKA LUCIAKRONAN TILL ITALIEN

Ortsbor har startat ett upprop för att världens största luciakrona åter­igen ska pryda Skutskärs centrum. Konstnären Joakim Forsgren har helt andra planer. - Jag hoppas att jag får tillstånd att skicka den till Sicilien, säger han.

Joakim Forsgren är född och uppvuxen i Skutskär men bor numera i Stockholm. Under några år har han arbetat med ett konstprojekt som går ut på att skicka ner Skutskärs luciakrona till den sicilianska byn St Lucia.

- Idén är att återföra den till dess ursprungliga hem, säger han.

Forsgren säger att tiden när luciakronan sattes upp var en tuff tid för Skutskär och att den är ett fascinerande monument över en framtidstro som ändå fanns i samhället.

- Från att ha varit en otroligt älskad symbol så är det ingen som bryr sig om den längre. Enligt Joakim Forsgren påminner situationen på Sicilien idag om den i Skutskär på 80-talet.

- Hela det projektet andades väldigt mycket optimism och framtidstro. Det kan möjligen fylla samma funktion på Sicilien.

Han planerar att presentera projektet för kommunen framöver. Om de nappar på det ska han söka finansiärer och frivilliga som kan hjälpa till att rusta den. Han har ännu inte varit i kontakt med några myndigheter i Italien.

Tror du att de vill ha den?

- Det återstår att se.

Erik Jerdén, Arbetarbladet


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kosmisk kastrering 2Den magiska fyra
Den magiska fyra - Joakim Forsgren, Mikael Goralski, Henrik Ekesiöö. Photo: Petr Davydtchenko.

Recension: Kosmisk kastrering 2 av Tor Billgren i Sydsvenskan >>

Blogg: Kosmisk kastrering 2 - En natt på Industrigatan >>

Blogg: Kosmisk kastrering, Millenieparken Sundbyberg >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

En natt på industrigatanKOSMISK KASTRERING 2
Ödetomten, Malmö, lördag 23 november 22-02

http://kosmiskkastrering2.blogspot.se

Ödetomten

En ödetomt,
En plats, ett motstånd, en glädje
skärningspunkt

blundade,
kände hur förbrukade sprutor skavde mot svanken
Reste mig opp ur graven
det va natt

här växte fabriker
här lyste pundarna upp natthimlen
vi låg på taket
spanade ut över lägereldar
Marken var svampig och mjuk
av gamla kläder och fukt
Burkarna skramlade, det rostiga järnet gled upp igenom mitt lår
Någon skrek i morgondimman och en flaska for genom luften

En natt bland många
En natt på industrigatan

Välkommen

Lördagen den 23:e november kl 22-02 på ödetomten, Malmö

En aktion, ett samtal, en utställning i Viktor Rosdahls landskap. Fritt efter Kosmisk Kastrering, som genomfördes den 29/9 i Millenieparken, Sundbyberg, på initiativ av Joakim Forsgren och Mikael Goralski.

MEDVERKANDE
Petr Davydtchenko, Joakim Forsgren, Finn Hellman, Klas Eriksson, Karin Hasselberg, Mikael Goralski, Henrik Ekesiöö, Marja-leena Sillanpää, Sandra Isacsson, Mattias Bäcklin & Nug, Christer Chytraéus, Tina Nykvist, Johan Wilén, Tris Vonna-Michell, Josef Daagarsson, Gustav Wiklund, Ulf Olsson, Magdalena Nordin, Viktor Rosdahl.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Midsommarworkshop — filmvisningMidsommarworskshop

HANINGE KONSTHALL
Lördag 26 oktober 13:00

Haninge konsthall bjuder in till filmvisning med resultatet av sommarens skulpturworkshop av konstnärerna Henrik Ekesiöö och Joakim Forsgren i samarbete med Rudans dagkollo och Haninge Konsthall.

Filmen visas från 13:00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kosmisk kastrering / Cosmic CastrationFlyer

KOSMISK KASTRERING
Millenieparken, Vintergatan 7, Sundbyberg
Söndag 29 september 12:00 - 18:00

Söndagen den 29 september, Den helige Mikaels dag, prepareras den gamla lekparken på Vintergatan i Sundbyberg. Tidigare en plats för barn, nu en tummelplats för småsinthet. Ett övergivet utrymme med en förföriskt deprimerande atmosfär; en spelplats för konst med undertoner av vardagsterror, skräck och sci-fi. Eller: oförmåga till gagn för eftertanke.

http://kosmiskkastrering.blogspot.se


COSMIC CASTRATION
Millenium Park, Vintergatan 7, Sundbyberg
Sunday, 29 September 12:00 to 18:00

On Sunday 29 September, St Michael's day, the Millenium Park at Milky Way 7 in Sundbyberg is triggered. Formerly a place for children, now a playground for pettiness. An abandoned space with a seductively depressing atmosphere, a venue for art with undertones of everyday terror, horror and sci-fi. Or: the inability to benefit reflection.

http://kosmiskkastrering.blogspot.com


MEDVERKANDE / PARTICIPANTS

Ulf Olsson
Azusa Itagaki
Marja-leena Sillanpää
Dorinel Marc
Charlotta Abrahamsson
Tris Vonna-Michell
Sandra Isacsson & Salome Oggenfuss
Alberto Frigo
Ingela Ihrman
Magdalena Nordin
Viktor Rosdahl & Mattias Bäcklin
Joakim Forsgren
Henrik Ekesiöö
Andreas Blomqvist
Jacek Smolicki
Tina Nykvist
Johan Wilén
Susanna Hesselberg
Josef Daagarsson
Christer Chytraeus
Mikael Goralski


KARTA / MAP
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Monument for the Church of Adolf FredrikMonument for Adolf Fredrik 2013.

Monument for the Church of Adolf Fredrik, on display during the dark hours of the day, January 30 - March 31 2013. Adolf Fredriks kyrka, Holländargatan 16, Stockholm.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Svenskheten sönderplockadKonstperspektiv omslag. Dorinel Marc i burka på väg in i en samisk kåta på Skansen 2011.

Omslag: Dorinel Marc på Skansen inför Det främmande fäderneslandet 2011.

Svenskheten Sönderplockad
ur Konstperspektiv nr 3 september 2012
Sophie Allgårdh

Den 23 juli 2012, dagen efter årsdagen av attentatet mot regeringsbyggnaden och massakern på Utøya, publicerar Dagens Nyheter en längre artikel om bandet Ultima Thule som laddar för sin avskedskonsert. Med en hänvisning till Gustav II Adolf deklarerar bandmedlemmen Jan Thörnblom att det Trettioåriga kriget är över. Sverigedemokraterna sitter i riksdagen och efter en nästan tre decennier lång karriär är gruppen i mål. Ett band som utmärker sig för grumliga budskap gör i artikeln ingen hemlighet av var de hör hemma politiskt.

Ultima Thule har sin glansperiod i början av 90-talet samtidigt som invandringsfientliga Ny Demokrati förändrar det politiska landskapet och våldsmannen John Ausonius rör sig på Stockholms gator. En kulturell klimatförändring börjar drabba Sverige. [---]

År 1995 är Joakim Forsgren 14 år och på en musiklektion på högstadiet i Skutskär mimar han till Ultima Thules Balladen till Sverige tillsammans med sina klasskamrater. Ultima Thule var flaggskeppet för 90-talets nationalistiska våg och låten kan bäst beskrivas som en brölig och förrädisk pastisch på Ulf Lundells Öppna landskap. Medan Forsgrens kompisar på ett obesvärat sätt lever sig in i balladen ser han själv närmast generad ut vid sin gitarr. Han ville aldrig spela sången men böjde sig för majoritetsbeslutet i gruppen och viljan att vara sin lärare till lags. Senare beskriver han hur märkligt det kändes att med sin kropp gestalta ett budskap som gick emot allt han stod för. Ultima Thule eller Thule har historiskt använts som namn på ett geografiskt och mytologiskt område långt upp i norr medan protonazistiska Thulesällskapet ringade in platsen som den ariska rasens ursprung. Femton år efter musiklektionen i Skutskär blir videon utgångspunkt för Forsgrens masterarbete på Konstfack 2010. I projektet Längtan efter Ultima Thule vänder han på ett subtilt sätt ut och in på laddade nationella symboler.

Vid Konstfacks huvudentré hissade han en prasslande grön presenning - en abstraktion av den flagga han visade inne i skolbyggnaden. I ett optiskt experiment upphävde Forsgren i det senare fallet den svenska flaggan genom att belysa den med en version av flaggan i komplementfärger. Fram trädde då en nästan grön version med grågrönt kors, en öppen symbol reda att fylla med nya värderingar. Framför sig såg han en nationalist som efter att ha stirrat sig blind på den blågula flaggan flyttar blicken till den vita vägen där en spökbild med komplementärfärgerna brandgult och violett uppstår. Det blir lika mycket en antiflagga som en komplettering.

Fortsätt läsa...


Jag tänker i detta sammanhang på den bosniske konstnären Nebojaa Seric Shoba som 1999 placerade genomskinliga plastflaggor på lyktstolparna längs floden Miljacka, som flyter genom Sarajevo. Tömda på visuella symboler anspelade flaggorna på den bristande handlingskraften hos de regeringar som inte fick stopp på krigen i det forna Jugoslavien utan i stället skapade nya. Men projektet påminner också om att nationella symboler som flaggor kan trigga etniska, religiösa och politiska konflikter med förödande konsekvenser. Shobas projekt var känsligt och de genomskinliga flaggorna plockades så gott som omedelbart bort av de lokala myndigheterna.

I Joakim Forsgrens konstnärskap inplanteras tvivel mot rigida föreställningar. Han vrider och vänder på begrepp - en hållning som framstår som lika tidstypisk idag som ointressant för många av det sena 60-talets konstnärer. [---]

I Joakim Forsgrens projekt Det främmande fäderneslandet på Peace & Love-festivalen i Borlänge 2010 och 2011 nystar han och några kollegor i den svenska mytologin med ikoner som Karl XII och de medeltida Eddadikterna. På Ultima Thules skivomslag till Karolinerna från 1996 målas krigsstämningen upp med rökeffekter och brinnande granris. Konstnären Leif Elggren fascineras likt Ultima Thule av hjältekonungen, men inte för hans insatser på slagfältet utan för hans mystiska väsen och kontakter med andeskådaren Swedenborg. Nerbäddad i en militärsäng i Borlänge försöker Elggren återskapa den atmosfär av existentiell vånda som man trodde drabbat kungen under hans långa sjukdomsperiod i Bender. Via en radiomottagare inställd på frekvensen 1485 kHz får Elggren kontak med Karl XII samtidigt som han planlöst stämplar vita pappersark med kungakronan. Förväntningarna är stora, men allt besökarna hör är ett kompakt radiobrus som fyller det dunkla tältet. Elggrens samtal med publiken från sängkanten rör sig bortom kungen som historisk period till ämnen som livet och döden och obegripligheterna däremellan. [---]

"Vi måste skapa vår framgångssaga och kommunicera den", mässar konstnären Eva Arnqvist från en talarstol med ballonger i projektet Det främmande fäderneslandet. Hennes performance Vision 2025 utgår från en lusläsning av Region Gotlands styr- och visionsdokument för lanseringen av "Den magiska ön". Det handlar om att bygga identiteter och symboler. Städer, öar och nationer vill skriva sin berättelse och marknadsföra sin unika story. Talet kunde vara riktat till vilken svensk stad som helst med målet att kliva ur sin puppa och bli fjäril. Konstnärerna i min text talar inte om vad svenskhet är men tvivlar på traditionella värderingar. De raserar Ultima Thules tvärsäkra formuleringar och ifrågasätter PR-konsulternas strömlinjeformade branding av städer och nationer.


SOPHIE ALLGÅRDH
Konstkritiker i Svenska Dagbladet

© Texten är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Kopiering eller spridning får inte ske utan författarens tillstånd. Korta citat ur texten är tillåtna, men alltid med angivande av källa.

Via länken nedan kan ni köpa Konstperspektiv och läsa texten, som i sin helhet också behandlar verk av bland annat Dick Bengtsson, Oscar Guermouche, Sandra Isacsson, Peter Johansson och Marianne Lindberg De Geer.
http://konstperspektiv.nu/?product=2012-nr-3

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Barsebäck Mobile Memorial Monument


at the Supermarket Art Fair, February 16-19 2012.
1 Euro Budget Exhibition
- Dorinel Marc featuring: Henrik Ekesiöö, Joakim Forsgren, Mikael Goralski, Oscar Guermouche, Ilona Huss Walin, Magdalena Nordin.Supermarket Art Fair Web >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Braille graffiti workshop


For Unga Synskadade. Östra Grevie Folkhögskola. 8 augusti 2011

Braille graffiti workshop. One of the particapants post the text:
One of the particapants post the text: "Fitta 2011". Photo by Sydsvenskan

Article in Sydsvenskan >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Det främmande fäderneslandet


Andra sommaren. Borlänge 28-30 juni 2011

Det främmande fäderneslandet 2011. Photo: Alexis Zeiss
Photo by Alexis Zeiss

Följ årets arrangemang i bloggen >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Media Coverage of Om ljuset tar oss


(If the light should take us)

Petr Davydtchenko, Daughters of Valhalla, Viktor Rosdahl.
Gävle Konstcentrum June 18 - August 28
Curated by Joakim Forsgren, Carl Bergström and Maja-Lena Johansson


Photo by Carl Bergström

Download PDF in Swedish >>

Intervju på Konsten.net >>

"Livsnödvändigt se mörkret!" Gefle Dagblad recension >>

"Dödskonst för hårdrockare" Arbetarbladet recension >>

Intervju med Carl Bergström i P4 Gävleborg >>

"Sommaren då mörkret tog oss" artikel i Arbetarbladet >>

Intervju med Daughters of Valhalla på konsten.net >>

Jan Gradvall for Statens musikverk >>

Norwegian Morgenbladet >>

Artikel i Arbetarbladet om spotifylistan >>

Gefle Dagblad "Varför flirtar Konstcentrum med norsk högerextremism? >>

Replik i Arbetarbladet "Vi stryker inte medhårs" >>

Svar från Gefle Dagblad "Jag har svårt att skratt åt extremismen" >>

Artikel i Nya Upplagan "Om ljuset tar oss" (s. 10 i PDF) >>

ArtSlant (in ENGLISH) >>

Patrik Stenvard oppositionslandstingsråd i Gävleborg >>

Två turister från Kanada skriver på sin blog om utställningen >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Om ljuset tar oss — Gävle Konstcentrum


(If the light takes us)

Daughters of Valhalla, Petr Davydtchenko och Viktor Rosdahl
17 juni - 28 augusti

Curerad av Joakim Forsgren och Gävle Konstcentrums Carl Bergström och Maja-Lena Johansson

Vernissage fredag 17 juniGävle Konstcentrum presenterar sommarens utställning "Om ljuset tar oss". Konstnärerna Daughters of Valhalla (Monica Winther & Kjersti Vetterstad), Petr Davydtchenko och Viktor Rosdahl visar verk som på olika sätt relaterar till Black metal och särskilt den andra vågen som uppstod i Norge under sent 80-tal och tidigt 90-tal med band som Burzum, Darkthrone, Emperor, Immortal och Mayhem.

90-talets norska Black metal byggde vidare på extrem metal från 80-talet men inspirerades även av klassisk musik, tysk elektronisk musik och folkmusik. Genren är extremt tydlig i sin estetiska medvetenhet och sina strikta koder. Denna tydlighet präglar såväl musiken som den visuella framtoningen genom bandfoton, skivomslag, kläder med mera, och har haft en betydande påverkan på samtidskultur även utanför metalgenren.

Norsk Black metal bör till viss del ses i ljuset av 80-talets och 90-talets breda gotiska strömningar, och genrens företrädare drev detta till sin spets i strävandet mot totalt mörker i sitt uttryck, i en vilja att konfrontera och bejaka människans mörka sidor och en längtan efter ett extatiskt tillstånd där människans inneboende urkraft frigörs. Detta bejakande av mörkrets kärna kanaliseras i en kompromisslös musik och scenshow, ursprungligen fullkomligt befriad från ironi och självdistans.

Våldsförhärligandet och det utpräglat antikristna var det som framförallt nådde allmänhetens medvetande under 90-talet. En av genrens centralfigurer, Burzums Varg Vikernes, dömdes 1993 till 21 års fängelse för ett antal kyrkbränder och mord på en annan norsk Black metal-musiker. Det är Burzums album "Hvis lyset tar oss" från 1994 som har gett titel åt utställningen.

Det finns en hög medvetenhet om västerländsk och nordisk kulturhistoria inom Black metal, där särskilt det nordiskt förkristna betonas. Influenser från äldre tiders bildkonst är tydlig och genom de samtida konstverken i utställningen är "Om ljuset tar oss" en transformatorisk återkoppling till konsthistorien. Liksom urskogen ofta ger en svart grundton åt musiken, fungerar Konstcentrums panoramafönster, en rest från det gamla skogsmuseet, som en reflektionsyta åt utställningen.

De medverkande konstnärerna är djupt införstådda i genrens koder och bearbetar dem på olika sätt i sina konstnärskap. I utställningen ingår teckning, måleri, video och objekt. Genom sin utgångspunkt i Black metal-kulturen synliggör verken allmängiltiga ämnen som nationalistisk mytbildning, våld och destruktivitet. Verken synliggör människans mörka sidor, men förnimmer också av den renhet som nås genom att konfronteras med mörkret, en nedsvärtad renhet att bära med sig den dag då ljuset tar oss.

Mer info >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Media Coverage of Det främmande fäderneslandet


(the Foreign Fatherland)

Det främmande fäderneslandet

Sverige, Sverige fosterland - Dalademokraten 30 juni 2010 >>

Det främmande fäderneslandet - Borlänge Tidning 29 juni >>

Det främmande fäderneslandet - P4 Dalanytt 29 juni >>

Tar tillbaka ikonerna - Borlänge Tidning 24 juni >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Joakim Forsgren & Konstfrämjandet Dalarna presenterar: Det främmande fäderneslandet. Sveatorget, Borlänge 29 juni - 1 juli
12:00 - 22:00

Leif Elggren - feat Karl XII

Dorinel Marc - offer för offerritualer

Sandra Isacsson - framför marchsånger i samtida anda

Daniel Boyacioglu - tolkar Eddan

Samt filmerna:
The Giants of Yore - Daughters of Valhalla
Desert Island Story - Roger von Reybekiel & Emanuel Almborg
Maggie vaknar på balkongen - Ester Martin Bergsmark & Mark Hammarberg

Tack till: Borlänge kommun och Peace & Love Festivalen


Ladda ner pressmeddelande och program som PDF >>

Ladda ner pressmeddelande och program som DOC >>


Pressbilder

Affisch / Affischbild utan text / Logo

Boyacioglu 1 / Boyacioglu 2 / Elggren 1 / Elggren 2 / Forsgren 1
/ Forsgren 2 / Günes / Marc 1 / Marc 2 / Isacsson 1 / Isacsson 2

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Media Coverage of the Konstfack Degree ExhibitionSVT Kulturnyheterna

SVT Kulturnyheterna >>
Fredag 21/5 kl 19:00 (05:35)

Anti-flagga på Konstfack - Arbetarbladet/TT Spektra >>

Nytt ljud i flaggan - SvD/TT Spektra >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Socialdemokratins segerInterview and site specific piece for LO-tidningen 21 May


The interview >>

More about the art piece >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Longing for Ultima Thule


Eller egentligen: Längtan efter Ultima Thule
Konstfack Spring Show May 20-30

Videostill - Jag älskar mitt Sverige

Allting, som inte är en efterkonstruktion, har sin början

Det är ett alldeles vanligt rum. De vita tubsockorna är helt ordinära, och över lysrörens sken är det alls inget speciellt. Det är i mitten av nittiotalet. Det är musiklektion på en högstadieskola och läraren har delat in klassen i mindre grupper. Han har instruerat dem att välja en låt att mima till, och gruppdemokratin eller gruppdynamiken har fällt avgörandet.

Det är en helt vanlig dag, en onsdag eller lika gärna en tisdag, och läraren filmar när fem fjortonåriga killar uppträder. Någon spelar synth, en annan spelar trummor. Någon ser allvarlig ut, en annan flinar nervöst. Läpparna hos den allvarlige formar ord som berättar historien om "ett litet, litet hus som var mitt barndomshem en gång". Låten heter Balladen till Sverige, och bandet heter Ultima Thule. Själv låtsas jag spela gitarr.

Konstfack 2010 Vårutställning >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Media coverage of the Riche installation


A semi permanent installation at the toilets of lilla baren

Reading the braille scribble

2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad, lovar ett beslut i kommunfullmäktige från 1999. Joakim Forsgren bidrar genom att tolka lilla barens toalettklotter till punktskrift. Även synskadade har rätt till Restaurang Riches toalettsnusk.

Stockholm should be the most accessible capitol of the world 2010, according to a decision by the city council in 1999. Joakim Forsgren contributes by interpreting the toilet graffiti of Lilla baren to braille. The visually impaired has also the right to the toilet filth of Restaurant Riche.


Ur Unga synskadades Optimal nr 2 2010

Ur På Tal om Stockholm, 4 maj 2010
(Obs, toaletterna är unisex)

Från P4 Stockholm, 4 maj 2010


Tack till Finn Hellman www.finnhellman.se >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Opening at Riche April 27 2010


20:00 - 02:00
A semi permanent installation presented by Klubb Site.

Toalettklotter: Vad gör du här nere? Pervo!

2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad, lovar ett beslut i kommunfullmäktige från 1999. Joakim Forsgren bidrar genom att tolka lilla barens toalettklotter till punktskrift. Även synskadade har rätt till Restaurang Riches toalettsnusk.

Stockholm will be the most accessible capitol of the world 2010, according to a decision by the city council in 1999. Joakim Forsgren contributes by interpreting the toilet graffiti of Lilla baren to braille. The visually impaired has also the right to the toilet filth of Restaurant Riche.

Hi-res press image >>

Riche website >>

Klubb Site >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Interview in the ABB magazine


ABB magazine cover

For those of you who missed the May edition of ABB:s international magazine Connections or the national February edition of Skarvat, here they are for download.

ABB Connections May 2009 >>

ABB Skarvat Feb 2009 >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Fri Porto in Copenhagen


19 september - 18 oktober 2009

Installation view

Joakim Forsgren shows his piece "The tip of the iceberg is also a part of the iceberg" in the exhibition Fri Porto at Den Frie Udstillingsbygning in Copenhagen.

The exhibition also contains works of among others Adrian Piper, Katya Sander and Carey Young.

Review in Kunsten.nu >>

More info >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Brick Wall at Marabouparken - "Open Engagement"


Vernissage 30 September 2009. Kl 18-20
Marabouparken annex, Esplanaden 13, Sundbyberg
Open untill 11 Oktober 2009 | Opening hours Wed-Sun 12.00-17.00While the subterranean exhibition hall in Marabouparken is constructed its surrounding brick wall resides at Vällstatippen in Upplands Väsby. In a limbo-like state it is waiting to be put back together. However, the finished wall will not be a wall in the traditional sense. Rather, it will be a brick wall replica - a doppelganger. A brick wall silently reconstructing itself.

Participating artists: Johanna Adebäck, Line Anda Dalmar, Eva Arnqvist, chanceprojects (artists Marysia Lewandowska and Neil Cummings) & 51% Studios (architects Peter Thomas and Catherine du Toit), Thomas Elovsson, Joakim Forsgren, Olof Glemme, Per Hasselberg, Francois Hers & Jérôme Poggi, Janna Holmstedt & Anna Högberg, John Huntington, Maria Lindberg, Noak Lönn, Maria Pruska & Joanna Warsza, Per Sandén & Jörgen Svensson, Johan Tirén, Johan Waerndt & Monika Marklinger.

More info >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Open Engagement på Marbouparken


25-29 september 2009
Joakim Forsgren deltar med två verkförslag i publikationen till symposiet Open Engagement på Marabouparken i Sundbyberg. "Trädet det en gång var" (ovan tv), samt Bilspärr (ovan ht), som är ett samarbete med Johan Wilén.

Mer info >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Onsdag 18 mars 2009 - 19.00

Är lösningen lösningen?

Öppet samtal på biblioteket i Skutskär: Hur vill vi att våra bostadsområden skall förvaltas i framtiden? Hur ser vi idag på miljonprogrammens arkitektur? Behöver Hårsta förändras och i så fall hur?

Deltar gör bland annat: Joakim Forsgren - konstnär och initiativtagare, Martin Åhrén - byggnadsantikvarie på Länsmuseet Gävleborg, Sofie Åberg - kommunarkitekt, samt bostadsbolaget Älvkarlebyhus. Samtalsledare är Lena From - journalist och projektsamordnare på Stockholm Konst.

Gratis fika!

Ska det verkligen se ut så här? >>
Hallå där... >>
Skutskärs Bibliotek >>

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


När inte lösningen är lösningenAktuellt i media:
Recension i Gävle Dagblad av Björn Widegren >>
Recension i Arbetarbladet av Niels Hebert >>
Intervju i Arbetarbladet av Bodil Juggas >>
Intervju i Nöjesmix av Camilla Norin, sid 25 >>
Artikel i Kulturstan.se >>

Joakim Forsgren på Gävle Konstcentrum
14 mars - 15 april 2009Lördag 14 mars
16.00 Invigning av Kirse Junge-Stevnsborg
18.00 Fest!

Kungsbäcksvägen 32, Gävle

Karta >>

Gavlekonstcentrum.se >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Joakim Forsgren med på 6808 på Färgfabriken


En utställning om Stockholm och en värld i förändring
Öppnar Lördag 14 juni 2008, StockholmJoakim Forsgren deltar med verken "Framtiden är vår!" och "Förslag till förändring av Sergels Torg" i Färgfabrikens stora sommarutställning 6808.

Utställningen och seminarieserien utgår från revolten 1968. Men stannar inte där, utan fortsätter att undersöka hur fenomen som motstånd, förändring, kultur och konst påverkats och verkat under 40 år. Lika mycket som en tillbakablick handlar 6808 om att, genom att sammanfatta 40 år, skapa en chans att blicka framåt. 6808 är ett projekt om att undersöka förändringens fenomen, om att ifrågasätta och att stelna och att ta sig vidare. 6808 handlar om ungdomar, om att påverka och få till stånd långsiktiga förändringar. 6808 är tidsangivelser, men också en geografisk bestämning - utgångspunkten är Stockholm.

Medverkande konstnärer:
Öyvind Fahlström, Barsky Brothers, Fia-Stina Sandlund, Pål Hollender, Kjartan Slettemark, Ernst Billgren, Stockholms Militanta Graffitikonstnärer, Malin Arnell, Carl Johan de Geer, Louise Waldén, Leif Nylén, Gittan Jönsson, Sapphos döttrar, Anders Petersén, Eva Trolin, Eva Sandberg, Anneli Ersbacken, Maria Backman, Maria Adlercreutz, Max Book, High Heel Sisters, Joanna Rytel, Catti Brandelius, Johanna Billing, Carl Abrahamsson, De Professionella Konstgangstrarna, Marcus Lindeen, Dan Wolgers, Dorinel Marc, Carl Michael von Hausswolff & Leif Elggren, Zappo, Joakim Forsgren, Erik Pauser, Ulf Rahmberg, Bigert & Bergström

Färgfabriken 14 juni - augusti
Lövholmsbrinken 1
T-bana Liljeholmen
Hitta dit >>

Öppning lördag 14 juni kl 18


Mer om utställningen >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Kandidatutställning på Enskilda Galleriet


Onsdag 28 maj - Söndag 1 juni 2008, Stockholm


Konstfacks kandidater ställer ut på Enskilda Galleriet på Kungsholmen. Jag visar ett antal fristående verk.

Så här beskriver jag mig själv i katalogen:

Oftast börjar mina arbeten med en spontan bildidé. Bilden rymmer någon form av motsägelse eller absurditet - det kan röra sig om ett elskåp mönstrat som kärnkraftverket i Barsebäck, eller en påse från mataffären tänkt att bäras på huvudet. Ibland utgår jag även ifrån hittat material som har en liknande tvetydighet.

Ofta rör arbetet, åtminstone på ytan, politiska eller samhälleliga frågor. Inte sällan berörs även andra ämnen, som identitetssökande i en värld där de stora visionerna saknas, eller det vackra i att hålla fast vid dessa ofullkomliga drömmar. De bilder som starkast häftar sig fast hos mig försöker jag vidarebefordra till andra. Medlet styrs av idén; Förslaget till förändring av Sergels Torg presenteras i en arkitekturtidsskrift, klotter översatt till punktskrift gör sig bäst kvar på den offentliga toaletten, medan vissa saker passar i form av en skulptural installation eller som en bild på en vägg.


Enskilda Galleriet 28 maj - 1 juni 2008
Kronobergsgatan 37
T-bana Fridhemsplan
Hitta dit >>

Öppning onsdag 28 maj kl 16 - 21

Öpptettider:
Tors-Fre 12-19
Lör-Sön 11-16

Mer om utställningen >>


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Förslag till förändring av Sergels Torg


December 2007


Före / Efter

Mitt förslag till förändring av Sergels Torg presenteras i decembernumret av tidskriften Arkitekten.

Läs Arkitekten här (Sid 32/34): Arkitekten december 2007 som pdf


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Alternative Film/Video 2007, Belgrad


5-10 december 2007, Belgrad Serbien

"Framtiden är vår!" har blivit utvald att visas på Alternative Film/Video 2007 i Belgrad, Serbien. Filmen består av upptagningar från den demonstration jag arrangerade 1 maj 2006. Deltar från Sverige gör också Sandra Isacsson och Magnus Bärtås.

Mer info: www.alternativefilmvideo.org


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Fleminggatan 23 - en husockupation light


Fredag 24 augusti 2007, Gävle

Foto: Henric Lindsten

Den ena trappuppgången på Fleminggatan 23 blir fredagen den 24 augusti till en folkfest i miniformat. Här ryms allt man kan önska sig; konstutställning i det fallfärdiga trapphuset, spelningar på den mysigt belamrade vinden, folköl i mängder och en snuskatapult hanterad av en föredetta tysk boxningsmästare.

Inititativtagare är Henric Lindsten som också visar fotografier inför flytten till Biskops Arnös fotojournalistskola.

Joakim Forsgren, tidigare hyresgäst och nuvarande Konstfackelev, visar lokalpatriotisk konst och tjatar på vänner att de ska sjunga på vinden.

Matilda Wiklander Palmertz, som också är på väg ut, visar kollage och försöker övertyga oss om att kalla tillställningen Lust och Fleming stor.

David Kramer, trumslagare som flyttar för en månadslång turné med Grizzly Twister, får gråsuggorna i källaren att vagga i takt till elektronisk misch-masch.

Bandkamraten Jonas A Holmberg visar skulpturer på balkongen och grillar majskolvar om vädret tillåter.

Maria Weise, som 1986 gick ut konstlinjen vid universitetet i Torun, Polen, visar oljemåleri. Hennes son visar teckningar. 1986 var förresten också året då Henric föddes. Se så det kan vara.

Allt händer:
Fredag 24 augusti 2007
Kl 18.00 till sent
Fleminggatan 23, Gävle


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -