Älvkarlebyfallen

gav utrymme åt Älvkarleby kraftverk, som togs i drift
1915. Stationen kompletterades under 90-talet
med en kaplanturbin med vertikal axel.