Skutskärsverket

grundades 1894. Blomgrens konstruktionsbyrå
svarade för en omfattande
ombyggnation på 70-talet.