Tillgänglighetsåret / The year of accessibility


A semi permanent installation at the toilets of lilla baren at Riche, Stockholm

Reading the braille scribble

2010 ska Stockholm vara världens mest tillgängliga huvudstad, lovar ett beslut i kommunfullmäktige från 1999. Joakim Forsgren bidrar genom att tolka lilla barens toalettklotter till punktskrift. Även synskadade har rätt till Restaurang Riches toalettsnusk.

Stockholm should be the most accessible capitol of the world 2010, according to a decision by the city council in 1999. Joakim Forsgren contributes by interpreting the toilet graffiti of Lilla baren to braille. The visually impaired has also the right to the toilet filth of Restaurant Riche.


Unga synskadades delar ut priset Näthinnans ögonsten till verket >>


Ur Unga synskadades Optimal nr 2 2010

Ur På Tal om Stockholm, 4 maj 2010
(Obs, toaletterna är unisex)

Från P4 Stockholm, 4 maj 2010