Utan titel (Brailleklotter)

Untitled (Braille graffiti)

Public graffiti translated to braille.

Projektet uppmärksammades i taltidningen Gävleborgsbandet. Bilderna visades på Grekiska Kulturhuset i Stockholm, augusti 2006

The work has also been shown as installations at the toilets of Färgfabriken in 2009 and at Riche in 2010 >>