Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2009

Projektil / Projectile

Avgjuten gatsten med kärna av stål / Casted paving stone with steel core