Joakim Forsgren
Joakim Forsgren

2005

Eltejp på elskåp

Nuclear power plants. Forsmark, Barsebäck, Ringhals. 2005-2009

Forsmark

Barsebäck  Ringhals